Chat hỗ trợ
Chat ngay

Để đảm bảo tính sát khuẩn và giữ hương thơm. Sau khi vệ sinh để thảm khô tự nhiên từ 2h-4h

- Để đảm bảo tính sát khuẩn và giữ hương thơm. Sau khi vệ sinh để thảm khô tự nhiên từ 2h-4h