Tháo drap trải giường (nếu có), chuẩn bị máy móc thức hiện quy trình vệ sinh

- Tháo drap trải giường (nếu có), chuẩn bị máy móc thức hiện quy trình vệ sinh

Contact Me on Zalo